Verzuim terugdringen met Zinthese Plus
Soms lijken oude patronen niet te verdwijnen. Een systemische kijk en ons aanbod van bedrijfsmaatschappelijk werk opent nieuwe gezichtspunten op verzuimbeleid en biedt nieuwe mogelijkheden tot het terugdringen van verzuim.Voor wie

Voor iedereen die verzuim wil terugdringen om weer een 'gezond bedrijf' te krijgen.

Wanneer

Bij een voortdurend hoog verzuimcijfer, bij de zoektocht naar een proactief verzuimbeleid en een veilig en gezond werkklimaat.

Resultaat

Een andere kijk op verzuim en daarmee een lager verzuimcijfer. Inzicht in- en beïnvloeding van, (verzuim)gedrag.


Klik hier om vrijblijvend meer informatie aan te vragen