Bedrijfsmaatschappelijk werk
Verzuim, re-integratie na ziekteperiode, functioneringsproblemen, samenwerkingsproblemen; het zijn zo maar een aantal situaties die het welbevinden van uw medewerker en daarmee de organisatie nadelig kunnnen beinvloeden. Bedrijfsmaatschappelijk werk kan uitkomst bieden.Voor wie

Voor medewerkers en leidinggevenden die een veilige, stimulerende werkomgeving belangrijk vinden.

Wanneer

Bij vragen en problemen van medewerkers, die in eerste instantie voortkomen uit, of verband houden met de werksituatie.

Resultaat

Goed kunnen functioneren vanuit een goede balans tussen werk en privé.

Zinthese Plus

Wij werken vanuit het idee, dat de leidinggevende en medewerker een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben m.b.t. de zorg en het welzijn van het personeel op de werkvloer. De professionals van Zinthese plus zijn hierin ondersteunend en adviserend. De geregistreerde (bedrijfs)maatschappelijk werkers van Zinthese Plus hebben jarenlange ervaring in grote en kleine bedrijven.


Klik hier om vrijblijvend meer informatie aan te vragen