Over Ons
Zinthese Plus werkt vanuit de zgn. contextuele benadering. Zij heeft zich gespecialiseerd in het systemisch werken.


Zinthese plus bekijkt problemen en situaties nooit als opzichzelfstaande knelpunten. Een probleem is meer dan de som der delen.


Zowel op individueel niveau als op organisatorisch niveau is het werken vanuit deze visie effectief gebleken.
De oorsprong van organisaties en hun medewerkers, beïnvloedt de dynamiek van het heden. De kracht van dit dynamisch proces wordt gebruikt om belemmerende patronen te doorbreken en aan te passen. Zinthese Plus begeleidt de klant om zo te kunnen komen tot een goede balans tussen confrontatie en herstel.Zinthese Plus kijkt in haar benadering naar de samenhang tussen oorzaak en gevolg en de dynamiek daarvan. Met name de dynamiek staat centraal in het systemisch kijken naar problemen. Systemisch werken is een benadering waarbij het gehele systeem in beschouwing wordt genomen en de onderlinge systemische afhankelijkheid in kaart wordt gebracht.

Een manier om deze dynamiek binnen systemen in organisaties visueel te maken is o.a. de methode van organisatieopstellingen.Het beginIn 2005 hebben Sylvia en Joke het roer omgegooid en zij zijn samen een bedrijf begonnen in trainen, coachen en adviseren van organisaties en hun medewerkers. Zij doen dit met veel plezier. Sylvia en Joke vullen elkaar goed aan en zijn door hun jarenlange ervaring samen goed op elkaar ingespeeld.

Het ondernemen, ontwikkelen van producten en uitvoeren van opdrachten geeft hen veel energie en ideeën. Zo hebben zij zich gespecialiseerd in organisatie-opstellingen. Een vrije nieuwe methodiek die zich bezighoudt met organisatieknelpunten.

Sylvia Georgiades en Joke Leutscher zijn twee enthousiaste gedreven professionals.