Opvang na een schokkende gebeurtenis
"Het is je vak". Een gevleugelde uitspraak van veel professionals die een risicovol beroep hebben. Hoe ervaren je ook bent, een mens is niet van steen. Je ervaring kunnen delen met collega's, familie of vrienden is vaak de meest voor de hand liggende en effectieve methode gebleken, maar sommige gebeurtenissen raken mensen dieper dan ze hadden gedacht. In dat geval kan opvang door een hulpverlener uitkomst bieden.Voor wie

Voor de leidinggevende die belang hecht aan aandacht voor de medewerker in risicovolle werksituaties.

Wanneer

Als je meer wilt weten over de impact van ingrijpende gebeurtenissen op een medewerker.

Resultaat

De organisatie heeft inzicht en kan omgaan met de gevolgen van ingrijpende gebeurtenissen op het personeel.

Zinthese Plus

Wij ervaren dat professionals vaak prima toegerust zijn met betrekking tot het operationele aspect, technical skills. Steeds meer aandacht gaat er tegenwoordig uit naar de non-technical skills, hoe ga je om als professional met gebeurtenissen die je als mens raken. Zinthese Plus gaat er vanuit, dat de professional, pas dan goed kan functioneren, wanneer aan beiden de juiste aandacht wordt besteed. Zinthese Plus zorgt voor de balans tussen draagkracht en draaglast.


Klik hier om vrijblijvend meer informatie aan te vragen